Programma overzicht

Reïntegratie training en coaching

Den Hartoog Trainersmakelaar is intermediair voor onder ander Winnock dé specialist in Nederland op het gebied van reïntegratie. Werknemers die door diverse klachten hinder ondervinden in hun werk of daardoor verzuimen kunnen bij Winnock terecht. Het doel van de aanpak van Winnock is functieherstel en werkhervatting. De visie van Winnock is dat alleen een multidisciplinair team van professionals de optimale zorg kan verlenen voor klachten waarbij verschillende factoren een rol spelen. Winnock heeft het Borea keurmerk en omvat een landelijk netwerk van kleinschalige centra.

Winnock is sinds oktober 2000 onderdeel van
Achmea.

Trainingen en informatiebijeenkomsten

In 2006 organiseert Winnock 
trainingen en informatiebijeenkomsten (dit laatste onder de naam Verzuimcafé).

Onderwerpen van de trainingen zijn:

·      Verzuim is gedrag - Inzicht in en beïnvloeden van de motivatie bij gedragsverandering

·      De invloed van cognities bij langdurig verzuim - Het herkennen en beïnvloeden van belemmerende overtuigingen

           Cultuur en verzuim – De gedragsmatige aspecten van verzuim bij allochtonen

           Onderwerpen van de informatiebijeenkomsten zijn:

·      Het Chronisch Vermoeidheids Syndroom

           Werkwijze Winnock & Vragenlijst ArbeidsReïntegratie

 

Den Hartoog Trainersmakelaar kan u ook ondersteunen met specifieke trajecten rond reïntegratie. 

 

Voorbeelden van trainingen zijn:

· Persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. Financiële en persoonlijke coaching na training bij Winnock of bij afwijzing.

           Mensen krijgen vaak te maken met veranderende situatie in hun inkomen die meestal fors daalt. Hoe gaan mensen hiermee om?

· Sollicitatie en presentatie training.

 

 We kunnen u ook bijstaan bij het opstellen van een ‘individuele reïntegratie-overeenkomst' (IRO). 

 

Den Hartoog Trainersmakelaar zorgt voor het matchen van de juiste trainer aan het juiste bedrijf.  

Voor Training, Coachen en Reïntegratie. 0031-348-425813. info@detrainersmakelaar.nl. contactgegevens